థర్మోస్ బాటిల్ ఫ్యాక్టరీ - చైనా థర్మోస్ బాటిల్ తయారీదారులు, సరఫరాదారులు